Stabichloran

Stabilizator chloru w granulacie.

Zastosowanie:

Stabichloran podany jednorazowo zapobiega przedwczesnej degradacji chloru pod wpływem działania promieni słonecznych i podwyższonej temperatury. Równocześnie

następuje stabilizacja wartości pH wody.

Zalety:

  • Stabilizacja wolnego, aktywnego chloru.
  • Zmniejszenie zużycia chloru.
  • Zmniejszenie przykrego zapachu chloru.
  • Działanie niezależne od stopnia twardości wody i wartości pH.

Opis produktu:

Wolnorozpuszczalny stabilizator chloru w postaci granulatu zawierający kwas izocyjanurowy.

Sposób użycia:

Pierwsze dozowanie: 200 mg Stabilchloranu na 10 m3 wody w basenie. Można dozować poprzez skimmer lub bezpośrednio do wody.

Dozowanie uzupełniające: jeśli dezynfekcja wody odbywa się za pomocą środków Chlorilong, Chlorifix, Chloriklar lub Multilong uzupełnianie dawki nie jest

konieczne. Jeśli do dezynfekcji wody użyty został Pittclor lub ChloriLiquide, wtedy na każde 5 m3 świeżej wody doprowadzonej do basenu należy dodać 100 g

produktu.

Ważne wskazówki:

Stabichloran rozpuszcza się całkowicie i w krótkim czasie uzyskuje pełną skuteczność.

Zagrożenia i sposób właściwego postępowania:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować razem z innymi środkami chemicznymi.

Po wdychaniu produktu zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza.

Po skażeniu skóry umyć dotknięte miejsca dużą ilością wody.

W przypadku kontaktu z oczami przemywać je przy otwartych powiekach dużą ilością wody przez 10-15 minut.

W czasie pracy należy nosić odzież i rękawice ochronne. Nie palić.

Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie i rozpuścić w dużej ilości wody.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą piasku, dużej ilości wody oraz CO2. Nie należy gasić za pomocą piany. Chronić drogi oddechowe,

ponieważ podczas pożaru powstaje chlor gazowy.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/01/98.