Adilon B

Aktywny zasadowy środek w postaci płynu do usuwania brudu i rozpuszczający tłuszcze i mydła

Zastosowanie:

Adilon B umożliwia szybkie i łatwe usuwanie osadów brudu, tłuszczu i mydła na obrzeżach i obejściach ba-senów, w kabinach natryskowych, sanitariatach i

szatniach.

Zalety:

  • Łatwo rozpuszcza stare osady brudu, tłuszczu i mydła.
  • Działa bardzo delikatnie na czyszczone powierzchnie.
  • Działa jednocześnie jako środek dezynfekcyjny, dezodorant i odświeżacz powietrza.
  • Nie pieni się i może być stosowany w odpornych na kwasy i zasady maszynach myjących.
  • Produkt mocno skoncentrowany i odpowiedni dla wysokociśnieniowych maszyn myjących.

Opis produktu:

Zasadowy środek czyszczący w postaci płynu zawierający roztwór wodorotlenku sodu, anionowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol, substancje zapachowe i

pomocnicze. Biologicznie degradowany zgodnie z procedurami OECD i spełniający całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia:

Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu 1:50 do 1:10 (0,2 l – 1 l/10 l wody). Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia.

Nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Jeśli konieczne, to czyszczone powierzchnie wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.

Adilon B można nanieść ręcznie w postaci nierozcieńczonej na odporne na zasady powierzchnie, na których znajdują się stare i trudne do usunięcia osady brudu,

tłuszczu i mydła. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Ważne wskazówki:

Adilon B nie nadaje się do usuwania wapnia. W takim wypadku polecamy ich usunięcie za pomocą produktu Decalcit Super.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R34 – wywołuje oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe, po-każ etykietę).

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać.

Środek usuwać do kanalizacji tylko w postaci rozcieńczonej.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0500/05/97.