Superflock

Woreczki z koagulantem do długotrwałej koagulacji wody na filtrach piaskowych.

Zastosowanie:

Za pomocą środka Superflock można usunąć koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie basenowej zanieczyszczenia niemozliwe do

przefiltrowania na filtrze piaskowym. Umieszczony w poduszkach koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze

zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczki te osiadają na filtrze. Przy ciągłej koagulacji staje się krystalicznie czysta. Dzięki

ulepszonej recepturze Superflock działa skuteczniej i jego działanie utrzymuje się przez kilka dni.

Zalety:

  • Poprawia znacznie skuteczność filtrowania i zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody.
  • Usuwa dodatkowo z wody jony żelaza, manganu, miedzi jak również fosforany.
  • Dzięki specjalnym dodatkom rozpuszcza się bardzo powoli i działa długotrwale.
  • Jest najbardziej skuteczny w zakresie pH = 7,0 – 7,4.
  • Działa niezależnie od temperatury wody.

Opis produktu:

Koagulant w postaci tabletek umieszczony w woreczku i zawierający siarczan glinu.

Sposób użycia:

Woreczek z Superflock należy raz na 1–2 tygodnie umieścić w skimmerze lub w zbiorniku przelewowym po przeprowadzeniu płukania wstecznego filtra. Wartość pH

wody powinna być utrzymywana w optymalnym zakresie 7,0–7,4. Jeden woreczek wystarcza maksymalnie na 50 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

Jeśli pomimo użycia środka Superflock woda nie staje się klarowna to należy przeprowadzić szokowe chlorowanie za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix. W

większości przypadków przynosi to spodziewany efekt. W przypadku konieczności usunięcia jonów miedzi konieczne jest zwiększenie wartości pH wody do 7,5-7,8.

Zwiększona ilość zanieczyszczeń osadzających się na filtrze w czasie koagulacji wymaga częstszego przeprowadzania płukania wstecznego filtra. Superflock może

być stosowany w filtrach kartuszowych, ale należy się liczyć wówczas z koniecznością częstego mycia wkładów filtracyjnych. Produkt może być używany tylko do

celów podanych w opisie.

Stosowanie Superflock zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, ponieważ w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie

widoczne. Aby koagulacja była skuteczna instalacja filtracyjna musi być sprawna, a zwłaszcza złoże piaskowe powinno mieć odpowiednią jakość i granulację.

Ponadto wydajność pompy i wielkość filtra powinny być dostosowane do objętości basenu.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie wyrzucać produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody. Podczas pożaru w temperaturze powyżej 4000 C produkt rozkłada się i

powstaje SO3 lub tworzy się mgła trójtlenku siarki.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/07/98.