Steinrein

Skoncentrowany środek w płynie przeciw osadom powstającym na wolnym powietrzu.

Zastosowanie:

Steinrein pozwala usuwać w łatwy sposób niepożądane osady powstające na kamieniach brzegowych, tarasach, schodach, ścieżkach, murach, parkanach, rzeźbach

itp. ochraniając jednocześnie czyszczone materiały. Specjalne zestawienie substancji biologicznie czynnych zapobiega przez dłuższy okres czasu ponownemu

tworzeniu się osadów.

Zalety:

  • Nie zawiera kwasu.
  • Nie zawiera chloru.
  • Zawiera jedynie substancje rozkładające brud.
  • Ochrania czyszczone materiały.
  • Środek o przedłużonym działaniu.

Opis produktu:

Koncentrat w płynie o przedłużonym działaniu składający się z niejonowych substancji powierzchniowo- czynnych (BOD gem. OECD-Test 97%), kationowych

substancji powierzchniowo-czynnych (biologiczna zdolność eliminacji 30-70% gem. OECD-TestG, 302 B) i substancji pomocniczych.

Sposób użycia:

Steinrein stosuje się w rozcieńczeniu 1 : 10 (1 litr na 10 litrów wody), a lekkie zabrudzenia można usunąć nawet przy rozcieńczeniu 1 : 50 (1 l na 50 l

wody).

Po wykonaniu roztworu należy wlać go do butelki z rozpylaczem lub ogrodowego opryskiwacza, spryskać zabrudzone powierzchnie i pozostawić. Już po upływie

kilku dni widać będzie wyraźny efekt i osad zanika, a ewentualne resztki spłucze woda deszczowa lub można użyć do tego celu węża ogrodowego. Jeden litr

Steinrein w rozcieńczeniu1 : 10 wystarcza na 20 – 30 m2 powierzchni przy wykorzystaniu butelki z rozpylaczem lub na 200 – 260 m2 przy wykorzystaniu

opryskiwacza.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S46 – po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Rozlany środek zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (trociny, piasek).

Nie wylewać do kanalizacji.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia gasić wodą, pianą, piaskiem CO2.