SPA Set

Kompletny zestaw środków opartych na aktywnym tlenie do uzdatniania wody w wannach SPA.

Zastosowanie:

W skład zestawu wchodzą tabletki Bayroklar SPA (1 składnik) i płyn Bayroplus SPA (2 składnik) przeznaczone do dezynfekcji wody za pomocą metody aktywnego

tlenu, a ponadto stabilizator twardości wody Calcinex Pool oraz preparat do usuwania i zapobiegania powstawaniu piany Antimousse SPA/Foamex.

Bayroklar SPA dezynfekuje w szybki sposób wodę basenową i utlenia zanieczyszczenia organiczne, a Bayroplus SPA wzmaga dezynfekujące działanie Bayroklar SPA i

zapobiega rozwojowi glonów.

Calcinex Pool zapobiega wytrącaniu się związków powodujących twardość wody – przez jego stosowanie można zapobiec zmętnieniu wody i osadzaniu się kamienia w

wannie, wymienniku ciepła i rurociągach. Ponadto wiąże on metale zawarte w wodzie i zapobiega jej przebarwieniom.

Zalety:

  • Efekt synergiczny – obydwa składniki stosowane razem wzmacniają swoje działanie.
  • Pozwala uzyskać przyjemną wodę pozbawioną zapachu chloru oraz przyjazną dla włosów i skóry (doskonała jakość wody została potwierdzona badaniami

    dermatologicznymi).

  • Zawartość zestawu wystarcza na około 6 miesięcy. Każdy ze środków zestawu może być zakupiony oddzielnie.

Opis produktu:

Bayroklar SPA – szybko rozpuszczające się tabletki zawierające nadtlenosiarczan potasu, wodorosiarczan

potasu oraz siarczan potasu.

Bayroplus SPA – stężony środek w postaci płynu zawierający czwartorzędowe związki amonowe.

Calcinex Pool – środek w płynie zawierający kwas karboksylowy.

Anti-mousse SPA/Foamex – środek w płynie zawierający emulsję polidimetylosiloksanową.

Sposób użycia:

Warunkiem prawidłowej pielęgnacji wody jest utrzymywanie jej odczynu w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

W tym zakresie woda jest najbardziej przyjazna dla skóry i poszczególne preparaty działają najskuteczniej. Jakość wody może się znacznie różnić w zależności

od rejonu (zwłaszcza wody czerpanej ze studni), a ponadto jej temperatura znacząco wpływa na wartość pH.

Odczyn wody powinien być sprawdzany przed kąpielą za pomocą testera pH & Bayroklar Tester i ustawiony na optymalnym poziomie pH = 7,2 za pomocą

preparatów pH-Minus lub pH-Plus.

Dezynfekcja wody za pomocą Bayroklar SPA

Ciepła woda w wannie i korzystanie z niej przez kilka osób jednocześnie stwarza doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów – bakterii i grzybów. Uwalniany

z Bayroklar SPA aktywny tlen skutecznie dezynfekuje wodę. Przed każdą kąpielą należy dodać 1 tabletkę Bayroklar SPA na 1000 l wody. Jeśli woda wydaje się być

lekko zanieczyszczona należy zastosować 2 tabletki na 1000 l wody.

Aby uniknąć przebarwień na dnie wanny tabletki powinno się dozować za pośrednictwem dozownika pływającego (bojki) lub po uprzednim rozpuszczeniu w

plastykowym wiadrze.

Dla skutecznej dezynfekcji zawartość preparatu w wodzie podczas kąpieli nie powinna być niższa niż 5 ml/l. Można to zmierzyć za pomocą testera pH &

Bayroklar.

Wzmocnienie działania za pomocą Bayroplus SPA

Bayroplus SPA w połączeniu z Bayroklar SPA jest opatentowaną kombinacją aktywnych substancji z unikalnym efektem synergicznym. Bayroplus SPA wzmacnia i

przedłuża dezynfekujące działanie Bayroklar SPA. Jeśli wanna SPA nie jest używana przez pewien okres czasu, to obecność w wodzie Bayroplus SPA zapewnia

podstawowe działanie dezynfekcyjne i stanowi środek zapobiegający rozwojowi mikroorganizmów. Bayroplus SPA należy dozować co tydzień bezpośrednio do wody w

ilości 20 ml (1 nakrętka) na 1000 l wody.

Stabilizacja twardości wody za pomocą Calcinex Pool.

Jeśli woda posiada twardość węglanową większą niż 150 mg/l (CaCO3) to mogą odkładać się niepożądane związki wapnia w wannie, wymienniku ciepła i filtrze.

Spowodowane jest to zwłaszcza wysoką temperaturą wody. Dozowanie około 20 ml (1 nakrętka) preparatu na 1000 l wody raz na tydzień powinno zapobiec odkładaniu

się niepożądanego kamienia.

Zapobieganie tworzeniu się piany za pomocą Anti-mousse SPA/Foamex

Jeżeli w wodzie w wannach SPA będą znajdować się resztki mydła, szamponu lub innych kosmetyków to na powierzchni wody może tworzyć się piana. W takim wypadku

dodanie od 1/2 do 1 nakrętki preparatu Anti-mousse SPA zapobiegnie tworzeniu się piany.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Bayroklar SPA

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

R3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

R8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

R17 – nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi.

R26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

R28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

R46 – po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Bayroplus SPA

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S25 – unikać zanieczyszczenia oczu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Calcinex Pool

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Anti-mousse SPA/Foamex

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Zagrożenia pożarowe:

W razie pożary gasić wodą lub mgłą wodną.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0125/01/2001.