Quickflock

Środek w płynie przeznaczony do szybkiej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w basenach kąpielowych wyposażonych w instalację dozującą.

Zastosowanie:

Bardzo skuteczny środek przeznaczony do ciągłej i szybkiej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych. Działa skutecznie w zakresie pH=6,5 – 8,0 i

usuwa koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie basenowej zanieczyszczenia. Zmniejsza zatem bardzo znacznie ilość organicznych

zanieczyszczeń, a tym samym możliwość powstawania chloramin i związków trójhalogenometanowych (THM). Quickflock nadaje się również do wody miękkiej ze

względu na skuteczność przy wyjątkowo niskim stopniu twardości węglanowej wody.

Zalety:

  • Powoduje szybkie tworzenie się kłaczków o dużej zdolności wchłaniania i wiązania zanieczyszczeń.
  • Znacznie zmniejsza zawartość związków organicznych, a tym samym możliwość powstawania chloramin i THM’ów.
  • Usuwa fosforany, a więc pożywkę dla glonów.
  • Dzięki dużej czystości chemicznej środek jest bezbarwny i przeźroczysty. Nie zawiera dodatkowych substancji biologicznie czynnych i może być

    również stosowany do uzdatniania wody pitnej.

  • Nie zawiera metali ciężkich. Produkt cechuje niska zawartość chlorków w porównaniu z 2-składnikowymi środkami koagulujacymi.
  • Środek ekonomiczny dzięki dużej zawartości substancji biologicznie czynnych i możliwości stosowania małych dawek.
  • Środek przechowywany w oryginalnych opakowaniach zachowuje trwałość przez kilka lat.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający wstępnie hydrolizowany chlorek glinu (7,5% Al2O3) o dużej czystości chemicznej.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wody dozowanie środka wynosi od 0,3 – 2 ml na 1 m3 wody obiegowej (zalecane około 1 ml/m3 wody obiegowej). Środek

powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Produkt można rozcieńczać w zależności od wydajności instalacji dozującej – maksymalnie w

stosunku 1:100 (1%). Roztwory o zawartości mniejszej niż 30% Quickflock mają ograniczoną trwałość przy większej twardości wody (twardość węglanowa > 100

dH) i dlatego powinny być zużyte w ciągu kilku dni.

Ważne wskazówki:

Zabezpieczyć przed zamarzaniem podczas magazynowania.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z wytycznymi UE.

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie mieszać z innymi chemikaliami. Środek należy przechowywać w temperaturze powyżej 00 C w chłodnym i suchym miejscu. Produkt przechowywany w oryginalnych

opakowaniach zachowuje trwałość przez kilka lat.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku i wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0205/02/2000.