Quickflock Super

Koagulant w płynie przeznaczony do filtrów piaskowych.

Zastosowanie:

Quickflock Super poprawia znacznie skuteczność filtrowania i umożliwia usunięcie zanieczyszczeń koloidalnie rozproszonych oraz częściowo rozpuszczonych w

wodzie basenowej powodujących mętnienie wody. Produkt zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody oraz zmniejsza zużycie środka dezynfekcyjnego.

Zalety:

  • Poprawia znacznie skuteczność filtrowania i zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody.
  • Znacznie ogranicza zużycie środka dezynfekcyjnego, gdyż zatrzymuje na filtrze najmniejsze zanieczyszczenia organiczne, które nie muszą być

    usunięte przez utlenianie.

  • Działa skutecznie w zakresie pH = 6,5 – 7,5.
  • Działa niezależnie od temperatury wody.
  • Ekonomiczny w użyciu.

Opis produktu:

Koagulant w płynie gotowy do bezpośredniego użycia zawierający wstępnie hydrolizowany chlorek glinu.

Sposób użycia:

Dla uzyskania optymalnej skuteczności należy utrzymywać pH wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą środków pH-Minus lub pH-Plus. Quickflock Super w ilości

100 – 200 ml należy powoli przy pracującej pompie obiegowej wlewać do skimmera. Po wlaniu natychmiast wyłączyć pompę obiegową na około 15 minut w celu

utworzenia się kłaczków i po upływie tego czasu ponownie rozpocząć filtrowanie, aż do ustąpienia zmętnienia. W razie konieczności należy przeprowadzić

płukanie wsteczne filtra.

W przypadku, gdy zmętnienie wody nie ustąpi należy powtórzyć ponownie zabieg dozowania Quickflock Super.

Ważne wskazówki:

Preparatu Quickflock Super nie należy wlewać bezpośrednio do basenu, ale dozować tylko poprzez skimmer. Środek należy stosować wyłącznie do filtrów

piaskowych. Dla ciągłej koagulacji zaleca się stosowanie środka Superflock C.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlany środek zebrać przy pomocy materiału

wchłaniającego wodę. Resztki produktu spłukać dużą ilością wody.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/07/98.