Filterclean Silver

Materiał filtracyjny zawierający srebro przeznaczony do ciągłej dezynfekcji filtrów piaskowych.

Zastosowanie:

Filterclean Silver jest złożem filtracyjnym nowej generacji, które umożliwia dezynfekcję wnętrza filtra.

Opatentowany specjalny granulat firmy BAYROL (na bazie krzemianu glinu) zawiera srebro, które posiada własności dezynfekujące. Granulat stosowany jest jako

dodatek do konwencjonalnych filtrów ze złożem z piasku kwarcowego. Pozwala skutecznie zwalczać drobnoustroje znajdujące się w filtrze, co jest poważnym

problemem dla jakości wody w basenach kąpielowych.

Równocześnie na złożu są adsorbowane, czyli usuwane z wody niepożądane substancje, które osadzają się w licznych porach drobnoporowatych ziarenek złoża. W

wyniku tego działania uzyskujemy wodę, która zachowuje przez długi czas klarowność i dobrą jakość pod względem higienicznym.

Zalety:

  • Tworzenie się zarodków bakterii zostaje zmniejszone już w samym filtrze.
  • Materiał można stosować we wszystkich filtrach piaskowych dostępnych w handlu.
  • Pozostałe środki służące do uzdatniania wody są w pełni skuteczne.
  • Filterclean Silver umożliwia odfiltrowanie niepożądanych substancji nieorganicznych z wody basenowej (amon, fosforany, żelazo).
  • Gwarantuje dezynfekcję filtra przez okres 2 – 3 lat.

Opis produktu:

Materiał filtracyjny zawierający srebro przeznaczony do ciągłej dezynfekcji wnętrza filtra. Zawiera naturalny zeolit (krzemian glinu) w postaci ziaren o

wielkości 1 – 2 mm i masie nasypowej 0,9 g/cm3.

W jego skład wchodzi klinoptilolit (75%), kwarc (20%), montmorilonit (8%), ilit (7%) i szkło wulkaniczne (10%). Porowatość 35 – 45 %.

Sposób użycia:

Około 40% piasku kwarcowego znajdującego się w filtrze należy zastąpić złożem Filterclean Silver. Następnie należy przepłukać wstecznie filtr przez 5 minut.

Po płukaniu złoże Filterclean Silver jest dobrze wymieszane i gotowe do pracy. W czasie eksploatacji filtr należy systematycznie płukać wstecznie co tydzień

przez około 3 – 5 min. Trwałość produktu wynosi od 2 do 3 lat.

Ważne wskazówki

Materiał Filterclean Silver należy zawsze stosować ze zwykłym piaskiem kwarcowym. W momencie dodawania złoża zaleca się wymianę piasku na nowy. Jeżeli

zawartość Filterclean Silver w filtrze jest niższa od 40% całej objętości piasku to należy liczyć się ze znacznie obniżoną skutecznością dezynfekcji.

Stosowanie Filterclean Silver wspomaga zwykły proces uzdatniania wody, ale go nie zastępuje.

Po 2 – 3 latach eksploatacji Filterclean Silver powinien zostać usunięty z filtra wraz z piaskiem kwarcowym.

Zagrożenia (R) i sposób właściwego postępowania (S):

S1 – przechowywać w zamknięciu.

Produkt nie jest niebezpieczny, ale należy go stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie kontaktu ze skórą i oczami przemyć dotknięte miejsca dużą ilością wody. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w suchym miejscu.

Po rozsypaniu może być usunięty wraz z odpadkami gospodarczymi.

Zagrożenie pożarowe:

Produkt niepalny.