Desalgine

Środek do zapobiegania rozwojowi glonów i klarowania wody w basenach prywatnych.

Zastosowanie:

Desalgine zapobiega rozwojowi glonów, a ponadto usuwa zmętnienie wody i czyni wodę klarowną.

Zalety:

  • Długotrwałe działanie.
  • Środek niskopieniący.
  • Ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera chloru i ciężkich metali, dzięki czemu może być stosowany w basenach wszelkich typów.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych.

Sposób użycia:

Dezynfekcja niecki basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml/10 l wody i pozostawić do wyschnięcia. Umożliwi to wytworzenie warstwy ochronnej i

dezynfekcyjnej.

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – 150 ml Desalgine na 10 m3 wody.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dodać 30 ml (basen kryty) lub 50 ml (basen otwarty) środka na 10 m3 wody.

Po pojawieniu się glonów – 250 ml Desalgine do wody w basenie i 10 tabletek Chloriklar’u lub 200 g granulatu Chlorifix na 10 m3 wody (po uprzednim

rozpuszczeniu w plastykowym wiadrze).

Ważne wskazówki:

W celu lepszego wymieszania Desalgine należy dozować w pobliżu dysz dopływowych. Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich

temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosowanie

środka w zarybionych zbiornikach należy skonsultować z producentem. Nie należy stosować Desalgine przy uzdatnianiu wody za pomocą aktywnego tlenu.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia.

R38 – działa drażniąco na skórę.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości

spłukać dużą ilością wody. W temperaturze poniżej 00 C produkt przybiera lepką konsystencję, a następnie postać stałą. Po rozmrożeniu nie traci swoich

właściwości. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr W/331/93.