Desalgine Jet

Niepieniący się środek do zapobiegania rozwojowi glonów.

Zastosowanie:

Desalgine Jet zapobiega rozwojowi glonów, a ponadto usuwa zmętnienie wody i czyni wodę klarowną. Nie zawiera chloru i nie pieni się. Jest szczególnie

przydatny w basenach, w których zainstalowano sztuczny nurt (przeciwprąd).

Zalety:

  • Długotrwałe działanie.
  • Nie pieni się.
  • Ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera chloru i ciężkich metali, dzięki czemu może być stosowany w basenach wszelkich typów.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych (kationowy polimer będący patentem firmy BAYROL).

Sposób użycia:

W celu lepszego wymieszania Desalgine Jet należy dozować w pobliżu dysz dopływowych.

Pierwsze dozowanie – 150 ml Desalgine Jet na 10 m3 wody.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 30 ml (basen kryty) lub 50 ml (basen otwarty) środka na 10 m3 wody.

Po pojawieniu się glonów – 250 ml Desalgine i 10 tabletek Chloriklar’u lub 200 g granulatu Chlorifix na 10 m3 wody (po uprzednim rozpuszczeniu w plastykowym

wiadrze).

Ważne wskazówki:

Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej lub w

większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosowanie środka w zarybionych zbiornikach należy skonsultować z producentem. Nie stosować Desalgine

Jet przy uzdatnianiu wody za pomocą aktywnego tlenu.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39-nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości spłukać dużą

ilością wody. W temperaturze poniżej 00 C produkt przybiera lepką konsystencję, a następnie postać stałą. Po rozmrożeniu nie traci swoich właściwości. Nie

wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HKW/0621/02/98.