Desalgine F Super

Środek do zapobiegania rozwojowi glonów i klarowania wody.

Zastosowanie:

Desalgine F Super zapobiega rozwojowi glonów, a ponadto usuwa zmętnienie wody i czyni wodę klarowną. Nie zawiera chloru i metali ciężkich. Środek nisko

pieniący, przeznaczony szczególnie do basenów publicznych.

Zalety:

  • Długotrwałe działanie.
  • Ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera chloru i ciężkich metali, dzięki czemu może być stosowany w basenach wszelkich typów.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych.

Sposób użycia:

Dezynfekcja niecki basenu – ściany i dno basenu spryskać 0,2 – 0,5% roztworem środka Desalgine F Super (20 – 50 ml/10 l wody) i pozostawić do wyschnięcia.

Pierwsze dozowanie – 1 l Desalgine F Super na 100 m3 wody.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 0,3 l (basen kryty), 0,5 l (basen otwarty) lub 0,7 l (basen otwarty z ogrzewaną wodą) środka Desalgine F

Super na 100 m3 wody. Przy dużej ilości użytkowników basenu powyższe dawki stosować co 2 – 3 dni. W celu uzyskania najlepszych rezultatów preparat dozować w

kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów preparat dozować w kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów.

Po pojawieniu się glonów – przechlorować szokowo basen za pośrednictwem 100 tabletek preparatu Chloriklar lub 2000 g granulatu Chlorifix (po uprzednim

rozpuszczeniu w wiadrze) oraz zadozować 2,5 l środka Desalgine F Super na 100 m3 wody. W miejscach o małym przepływie wody pojawiające się glony zwalczać

przy pomocy środka Chlorifix X 100.

Ważne wskazówki:

Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej lub w

większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosowanie środka w zarybionych zbiornikach należy skonsultować z producentem.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej. R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia. R38 – działa drażniąco na skórę. R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia

oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S23 – nie wdychać pary. S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością

wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę

oczu/twarzy. S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany, proszku, CO2 lub piasku.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/02/98.