Desalgine C

Środek do zapobiegania rozwojowi glonów i klarowania wody.

 

Zastosowanie:

Desalgine C hamuje rozwój glonów, a ponadto usuwa zmętnienie wody i czyni wodę klarowną. Nie zawiera chloru. Środek pieniący, przeznaczony szczególnie do

basenów publicznych.

Zalety:

  • Długotrwałe działanie.
  • Ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera chloru i ciężkich metali, dzięki czemu może być stosowany w basenach wszelkich typów.
  • W stosowanym stężeniu nie podrażnia skóry, co zostało potwierdzone badaniami dermatologicznymi.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych.

Sposób użycia:

Dezynfekcja niecki basenu – ściany i dno basenu spryskać 3% roztworem (0,3 l/10 l wody) i pozostawić do wyschnięcia.

Pierwsze dozowanie – 1 – 2 l środka Desalgine C na 100 m3 wody.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 0,3 l (basen kryty) lub 0,5 l (basen otwarty) środka na 100 m3 wody. W celu uzyskania najlepszych rezultatów

preparat dozować w kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów preparat dozować w kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów.

Po pojawieniu się glonów – przechlorować szokowo basen za pośrednictwem 100 tabletek preparatu Chloriklar lub 2000 g granulatu Chlorifix (po uprzednim

rozpuszczeniu w wiadrze) oraz zadozować 3 – 5 l środka Desalgine C na 100 m3 wody. W miejscach o małym przepływie wody pojawiające się glony zwalczać przy

pomocy środka Chlorifix X 100.

Ważne wskazówki:

Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej lub w

większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosowanie środka w zarybionych zbiornikach należy skonsultować z producentem. Stosowanie środka w

zarybionych zbiornikach należy skonsultować z producentem.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S23-nie wdychać pary.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39-nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości spłukać dużą

ilością wody. W temperaturze poniżej 00 C produkt przybiera lepką konsystencję, a następnie postać stałą. Po rozmrożeniu nie traci swoich właściwości. Nie

wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/02/98.