Desalgin G20

Nie pieniący środek do zapobiegania rozwojowi glonów i klarowania wody.

Zastosowanie:

Koncentrat Desalgin G20 o wysokim stężeniu hamuje rozrost glonów, a ponadto usuwa zmętnienie wody i czyni wodę klarowną. Środek nie pieniący, przeznaczony do

basenów publicznych zagrożonych w znacznym stopniu przez rozrost glonów. Zalecany szczególnie w basenach wyposażonych w sztuczne fale, wodospady i urządzenia

do pływania pod prąd.

Zalety:

  • Nie zawiera chloru i ciężkich metali, dzięki czemu może być stosowany w basenach wszelkich typów.
  • Nie oddziaływuje na wskazania automatycznych stacji pomiarowo-kontrolnych.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Absolutnie nie pieniący, także w przypadku przedozowania.
  • Długotrwałe działanie, bardziej ekonomiczny w użyciu niż Desalgin G dzięki wysokiemu stężeniu.
  • W stosowanym stężeniu nie podrażnia skóry, co zostało potwierdzone badaniami dermatologicznymi.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych.

Sposób użycia:

Pierwsze dozowanie – 1 l środka Desalgin G20 na 100 m3 wody.

Dozowanie cotygodniowe – w zależności od potrzeby raz na 1 – 2 tygodnie dozować 0,1 – 0,3 l/100 m3 wody. Niższe wartości dotyczą basenów krytych, a wyższe

basenów otwartych z podgrzewaną wodą i przy dużej ilości użytkowników basenu.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów preparat dozować w kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów.

Po pojawieniu się glonów – przechlorować szokowo basen za pośrednictwem 100 tabletek preparatu Chloriklar lub 2000 g granulatu Chlorifix (po uprzednim

rozpuszczeniu w wiadrze) oraz zadozować 2,5 l środka Desalgine G20 na 100 m3 wody. W miejscach o małym przepływie wody pojawiające się glony zwalczać przy

pomocy środka Chlorifix X 100.

Ważne wskazówki:

Przy dużej eksploatacji basenu, po burzach, w czasie wysokich temperatur powietrza oraz po pojawieniu się śliskich osadów w basenie zalecane jest stosowanie

cotygodniowo górnej dawki środka Desalgin G20.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia. R38 – działa drażniąco na skórę. R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc

lekarską. S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości

spłukać dużą ilością wody. W temperaturze poniżej 00 C produkt przybiera lepką konsystencję, a następnie postać stałą. Po rozmrożeniu nie traci swoich

właściwości. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/02/98.