Decalcit Super

Środek w płynie do czyszczenia i szybkiego odwapniania basenów, sanitariatów, szatni.

Zastosowanie:

Decalcit Super umożliwia skuteczne usuwanie nawet bardzo starych osadów wapnia, rdzy i zanieczyszczeń w basenach i na ich obrzeżach, w sanitariatach,

szatniach itp.

Zalety:

  • Posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia.
  • Zawiera inhibitory korozji.
  • Biologicznie degradowany.
  • Odznacza się dużą szybkością działania.

Opis produktu:

Koncentrat w płynie składający się z 20% kwasu solnego, alkoholu, kationowych środków powierzchniowo-czynnych, substancji zapachowych i pomocniczych.

Sposób użycia:

Przed czyszczeniem należy dokładnie zwilżyć czyszczone powierzchnie. W zależności od stopnia zanieczyszczeń Decalcit Super należy rozcieńczyć w stosunku 1:5

do 1:1 (2-10 l/10 l wody). Roztwór środka należy nanieść na czyszczone powierzchnie, pozostawić na 10-15 minut, wyszczotkować i następnie spłukać wodą. Przy

utrzymujących się osadach wapnia zabieg można powtórzyć. Powierzchnie malowane, aluminiowe oraz chromowane elementy powinny być czyszczone środkiem

rozcieńczonym przynajmniej w stosunku 1:5 i po 5 minutowej reakcji spłukane dokładnie wodą. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie środka.

Ważne wskazówki:

Pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Środka nie wolno stosować do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasu (np.: aluminium, wykładziny

marmurowe, kamienne, nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie). Tłuste osady należy czyścić środkami Adisan lub Bordnet.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R35-wywołuje poważne oparzenia.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39-nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45-w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać. Unikać reakcji z zasadami, ponieważ może powstać chlorowodór. Rozlany środek zobojętnić niewielką

ilością sody lub wapnia i spłukać dużą ilością wody. Środek usuwać do kanalizacji tylko w postaci rozcieńczonej. Środek nie może być transportowany z

produktami chlorowymi.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany, piasku lub CO2. W trakcie pożaru może uwolnić się chlorowodór.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/08/98.