Decalcit Special

Środek w płynie do czyszczenia i szybkiego odwapniania basenów oraz pomieszczeń sanitarnych.

Zastosowanie:

Środek Decalcit Special umożliwia skuteczne usuwanie nawet bardzo starych osadów wapnia i brudu.

Zalety:

  • Posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia.
  • Biologicznie degradowany.
  • Odznacza się dużą szybkością działania.

Opis produktu:

Koncentrat w płynie z efektem bakteriostatycznym składający się z 15% kwasu solnego, kationowych substancji powierzchniowo-czynnych, substancji pomocniczych i barwników.

Sposób użycia:

Decalcit Special należy stosować do czyszczenia powierzchni pomieszczeń sanitarnych w postaci nie rozcieńczonej lub rozcieńczonej w stosunku 1 : 5 w zależności od stopnia zanieczyszczeń. Roztwór środka nanosić na czyszczone powierzchnie za pomocą szczotki i po 10 – 15 minutach spłukać wodą. Przy utrzymujących się osadach wapnia zabieg można powtórzyć. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie środka.

Ważne wskazówki:

Nierozcieńczonego środka nie wolno nakładać na chromowane lub niklowane elementy lub pozostawiać go na dłuższy czas bez spłukania wodą. Pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Środka nie wolno stosować do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasu (np.: aluminium, wykładziny marmurowe, kamienne, nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie). Tłuste osady należy czyścić środkami Adisan lub Bordnet.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi.

Po połknięciu przepłukać usta, popić dużą ilością wody (o ile możliwe z odrobiną sody oczyszczonej) i zasięgnąć porady lekarza.

Unikać reakcji z zasadami, ponieważ może powstać chlorowodór.

Unikać kontaktu z metalami ze względu na możliwość powstania palnego wodoru.

Rozlany środek zobojętnić niewielką ilością sody lub wapna gaszonego i spłukać dużą ilością wody.

Środek usuwać do kanalizacji tylko w postaci rozcieńczonej.

Środek nie może być transportowany z produktami chlorowymi.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody. W czasie pożaru może uwolnić się chlorowodór.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0127/02/2001.