Decalcit Cover

Środek o intensywnym działaniu do czyszczenia przykryć basenów.

Zastosowanie:

Decalcit Cover w postaci granulatu jest bardzo skutecznym środkiem przeznaczonym do czyszczenia wszystkich wykonanych z tworzyw sztucznych przykryć basenów.

Duże stężenie zawartych w nim substancji biologicznie czynnych umożliwia w krótkim czasie rozpuszczenie wszystkich trudnych do usunięcia resztek wapnia.

Decalcit Cover usuwa też resztki glonów, tłuszcze i inne zabrudzenia. Pozostałości produktu przedostające się do wody basenowej nie obniżają jakości wody.

Zalety:

  • Szybko rozpuszcza najbardziej uporczywe osady brudu i wapnia.
  • Przedostające się do wody resztki produktu nie wpływają ujemnie na jakość wody.
  • Jest bardzo wydajnym granulatem o kwaśnym odczynie.
  • Jest łatwy w stosowaniu.
  • Może być również stosowany do usuwania osadów wapnia w basenach foliowych.

Opis produktu:

Kwaśny środek w postaci granulatu do czyszczenia przykryć basenów w skład którego wchodzi wodorosiarczan sodowy, środki rozpuszczające wapń, kationowe środki

powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze.

Sposób użycia:

Nawilżyć przykrycie, które ma być czyszczone. Następnie rozsypać na czyszczonych powierzchniach granulat. Pozostawić na pewien czas i ewentualnie jeszcze raz

nawilżyć. Czas oddziaływania środka zależy od stopnia zanieczyszczenia. Przecieranie przykrycia za pomocą gąbki lub włókniny nie zarysowującej tworzywa

wspomaga działanie środka. Następnie należy przykrycie spłukać wodą. Jeżeli wszystkie zanieczyszczenia nie zostaną usunięte, zabieg należy powtórzyć. Przy

przeciętnym zanieczyszczeniu

1 puszka Decalcit Cover wystarcza dla powierzchni około 50 m2.

Ważne wskazówki:

Środek nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wykonanych z materiałów nieodpornych na działanie kwasów np.: marmur, kamienie naturalne na tarasach lub

obrzeżach basenów. Tego typu płyty kamienne lub marmurowe należy przed każdym czyszczeniem przykryć folią z tworzywa sztucznego. Przed każdym użyciem

Decalcit Cover zaleca się przeprowadzenie testu na odporność czyszczonego materiału na działanie kwasu.

Decalcit Cover obniża odczyn pH wody w basenie, dlatego też należy sprawdzić wartość pH dopiero po użyciu środka, a następnie go skorygować.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R37 – działa drażniąco na układ oddechowy. R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc

lekarską. S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Rozsypany środek zebrać mechanicznie, a pozostałości spłukać dużą ilością wody. Środek usuwać do kanalizacji tylko

w postaci rozcieńczonej.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany, piasku lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/08/98.