Complete

Szybko-rozpuszczalny granulat do pełnej pielęgnacji wody w basenie za pomocą chloru Plus.

Zastosowanie:

Complete zapewnia pełną pielęgnację wody w basenie w oparciu o chlor. Każde opakowanie zawiera substancje zapewniające niezawodną dezynfekcję i klarowanie wody oraz zapobiegające rozwojowi glonów. Preparat Complete zapewnia uzyskanie krystalicznie czystej wody przy bardzo niskiej zawartości chloru.

Zalety:

  • Możliwość utrzymywania niższego poziomu chloru w wodzie.
  • Niższe o 40% zużycie chloru.
  • Już w 15 minut po dozowaniu można korzystać z kąpieli.
  • Preparat bardzo łatwy w użyciu – nie wymaga uprzedniego rozpuszczania.

Opis produktu:

W większej komorze torebki znajduje się szybkorozpuszczalny granulat chlorowy zawierający mieszankę soli sodowej kwasu dwuchloroizocyjanurowego. Mniejsza komora torebki zawiera aminy czwartorzędowe i siarczan glinu.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus. Jedna podwójna torebka Complete wystarcza na 20 m3 wody w basenie. Podwójną torebkę należy przeciąć za pomocą nożyczek i zawartość obu komór torebki wsypać do basenu podczas pracy pompy obiegowej. Zawsze należy całkowicie opróżnić obie komory torebki.

Pierwsze dozowanie: 2 podwójne torebki na 20 m3 wody w basenie.

Cotygodniowe dozowanie: 1 podwójna torebka na 20 m3 wody w basenie.

Przy mętnej lub zabarwionej wodzie: 2 podwójne torebki na 20 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

Przy większej ilości kąpiących się, po burzach, przy wyższych temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki.

Aby polepszyć efekt klarowania za pomocą Complete zaleca się regularne stosowanie koagulanta Superflock C. Nie wolno używać preparatu w zbiornikach z rybami.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia. R31 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R36/37 – działa drażniąco na oczy i układ oddechowy. R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S8 – przechowywać w suchym miejscu. S17 – nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi.

S25 – unikać zanieczyszczenia oczu. S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S39 – założyć ochronę oczu/twarzy.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie.

Zagrożenia pożarowe:

Pożar gasić dużą ilością wody, dwutlenkiem węgla lub piaskiem. Pożaru nie wolno gasić małą ilością wody lub proszkiem.

W wypadku pożaru może uwolnić się chlor gazowy.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0127/01/2001.