ChloriLiquide

Środek w płynie przeznaczony do dezynfekcji wody w

basenach kąpielowych wyposażonych w instalację

dozującą.

Zastosowanie:

ChloriLiquide jest gotowym do natychmiastowego użycia

środkiem dezynfekcyjnym przeciw bakteriom, grzybom i

wirusom używanym na basenach kąpielowych wyposażonych w

automatyczną instalację dozującą. Szybko utlenia

zanieczyszczenia organiczne.

Zalety:

 • Zawiera środki oddzielające, które

  zapobiegają zarastaniu osadem pomp, przewodów i zaworów

  dozujących.

 • Zapobiega wytrącaniu się wapnia w wodzie

  dzięki zawartości stabilizatora twardości wody.

 • Aktywny chlor zawarty w roztworze rozkłada

  się wolniej dzięki dodatkowi specjalnego

  biokatalizatora.

 • Poręczny w użyciu dzięki automatycznej

  instalacji dozującej.

 • Dozowanie odbywa się bezpośrednio z

  pojemnika fabrycznego gwarantując użytkownikowi

  bezpieczne stosowanie.

Opis produktu:

Gotowy do natychmiastowego użycia środek w postaci

płynu zawierający podchloryn sodu o zawartości 13%

aktywnego chloru, stabilizator twardości wody oraz

środki oddzielające.

Sposób użycia:

Dozowanie ChloriLiquide powinno odbywać się tylko za

pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej

bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Warunkiem

skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w

zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus.

Ważne wskazówki:

Pojemniki należy transportować i przechowywać tylko w

pozycji pionowej. Składować w chłodnym miejscu i

chronić przed promieniami słonecznymi.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego

postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R31 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R34 – wywołuje oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem

dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć

natychmiast dużą ilością wody, zwrócic się o pomoc

lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą

ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę

oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się

niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe

pokaż etykietę).

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z

lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie mieszać z innymi produktami, szczególnie z innymi

produktami chlorowymi. Nie spożywać.

Bielące działanie chloru może spowodować powstawanie

plam na tekstyliach, foliach i powłokach malarskich.

Nie wylewać do kanalizacji, wód gruntowych i

powierzchniowych. Rozlany płyn usunąć przy pomocy

materiałów wchłaniających ciecz np.: piasku. Aktywny

chlor należy neutralizować za pomocą takich substancji

jak siarczyn, tiosiarczan lub nadtlenek wodoru.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą

CO2, piany, proszku lub wody. Rozkład termiczny

powoduje powstawanie SO2 i mgły SO3 oraz chloru

gazowego.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/01/98.