Chloriklar

Szybko rozpuszczalne tabletki przeznaczone do ciągłej i

szokowej dezynfekcji wody.

Zastosowanie:

Chloriklar jest szybko rozpuszczalnym produktem w

postaci tabletek o działaniu bakteriobójczym, przeciw

wirusowym i przeciw grzybiczym. Produkt powoduje

rozkład organicznych zanieczyszczeń i substancji

powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Zalety:

 • Środek pozbawiony wapnia o obojętnym

  pH.

 • Zawartość aktywnego chloru – 63%.
 • Rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie

  tworzy osadów i nie zatyka filtrów.

 • Może być stosowany do wody o każdym stopniu

  twardości.

 • Stabilizuje działanie wolnego, aktywnego

  chloru.

 • Zapobiega szybkiemu rozpadowi chloru przy

  wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu.

Opis produktu:

Szybko rozpuszczalne tabletki chlorowe zawierające kwas

trójchloroizocyjanurowy.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie

odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-

Minus lub pH-Plus.

W celu lepszego wymieszania produkt należy dozować

blisko dopływu wody najlepiej wieczorem po zakończeniu

całodziennej eksploatacji basenu. Tabletki należy

rozpuścić w wiadrze plastykowym lub umieścić w

skimmerze podczas pracy pompy obiegowej.

Pierwsze i cotygodniowe dozowanie: 3 tabletki

Chloriklar’u na 10 m3 wody w basenie. Przy mętnej

wodzie: 10 tabletek na 10 m3 wody. Przy widocznej

obecności glonów: 10 tabletek Chloriklar’u, a następnie

250 ml środka Desalgine lub Desalgine Jet na 10 m3 wody

(dozować najlepiej następnego dnia).

Ważne wskazówki:

W celu uniknięcia powstawania odbarwień w basenach

foliowych nie należy wrzucać tabletek bezpośrednio do

basenu. Po wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać

się w basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego

chloru spadnie poniżej 3 mg/l. Przy intensywnej

eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich

temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie

należy środek dozować częściej lub w większych

ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. W celu

zapobiegania rozrostowi glonów należy regularnie

stosować Desalgine lub Desalgine Jet.

Zagrożenia R i sposób prawidłowego postępowania

(S):

R22-działa szkodliwie w przypadku spożycia. R31-w

kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R36/37-działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S8-przechowywać w suchym miejscu. S26-w przypadku

zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością

wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S41-w przypadku

pożaru i/lub eksplozji nie wdychać dymu.

S46-po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać

opakowanie lub etykietę.

Uwaga! Nie stosować z innymi produktami, szczególnie

nie mieszać z innymi produktami chlorowymi, gdyż mogą

powstać niebezpieczne gazy (chlor). W żadnym przypadku

nie umieszczać w dozownikach przepływowych. Trzymać z

dala od źródeł zapłonu, materiałów łatwopalnych i

ognia. Nie spożywać.

Aktywny chlor należy neutralizować za pomocą takich

substancji jak siarczyn, tiosiarczyn lub nadtlenek

wodoru (woda utleniona). Bielące działanie chloru może

spowodować powstanie jasnych plam na tekstyliach,

foliach i powłokach malarskich.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą

piasku, dużej ilości wody oraz CO2. Nie należy gasić za

pomocą piany. Chronić drogi oddechowe, ponieważ podczas

pożaru powstaje chlor gazowy i chlorek azotu.

Produkt posiada atest PZH nr W/331/93.