Bordnet

Zasadowy środek o intensywnym działaniu do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Zastosowanie:

Bordnet jest gęstym płynem przeznaczonym do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Pozwala usuwać w łatwy sposób osady brudu, tłuszczu i sadzy. Bordnet

można stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne).

Zalety:

  • Rozpuszcza bardzo łatwo sadzę i tłuszcze.
  • Jest wyjątkowo skuteczny i chroni tworzywa.
  • Jest gęstym płynem gotowym do bezpośredniego użycia i dlatego też nadaje się idealnie do czyszczenia pionowych powierzchni (ściany basenów).

Opis produktu:

Gęsty koncentrat gotowy do bezpośredniego użycia, w którego skład wchodzi wodorotlenek sodu, alkohol, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne i substancje

pomocnicze.

Sposób użycia:

Nie rozcieńczony środek należy nanieść na szmatkę, gąbkę lub szczotkę i zetrzeć zanieczyszczenia. Produkt nanosić na powierzchnie nad linią wody. Szmatkę lub

gąbkę należy często płukać w wiadrze z wodą, a następnie wyżąć. Przy dużym zabrudzeniu linii wodnej należy uprzednio obniżyć poziom wody w basenie.

Ważne wskazówki:

Środek wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Bordnet nie nadaje się do czyszczenia tworzyw nieodpornych na zasady (np.: aluminium). Dla ułatwienia

czyszczenia polecamy stosowanie zestawu Bordnet Set, który składa się ze specjalnej myjki z włókniną z mikrofazy oraz 1 l pojemnika środka Bordnet.

Osady wapnia można usunąć za pomocą środka Decalcit Super.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R35-wywołuje poważne oparzenia.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39-nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45-w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe, pokaż etykietę).

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Podczas pracy nie palić. Rozlany środek spłukać dużą ilością wody. Nie wylewać do zarybionych zbiorników wodnych i

kanalizacji.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt palny. Pożar można gasić za pomocą wody, piany, piasku lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/08/98.