Bordnet Gel

Zasadowy środek o efekcie bakteriostatycznym do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów.

Zastosowanie:

Bordnet jest żelem przeznaczonym do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Pozwala usuwać w łatwy sposób osady brudu, tłuszczu i mydła. Bordnet można

stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne).

Zalety:

  • Rozpuszcza bardzo łatwo tłuszcze i brud.
  • Środek biologicznie degradowalny.
  • Dzięki dużej lepkości nadaje się idealnie do czyszczenia pionowych powierzchni (ściany basenów).
  • Działa łagodnie na czyszczone materiały.
  • Produkt ekonomiczny w użyciu dzięki dużemu stężeniu.

Opis produktu:

Gęsty żel gotowy do bezpośredniego użycia, w którego skład wchodzi wodorotlenek potasu, anionowe substancje powierzchniowo-czynne, substancje zapachowe,

pomocnicze i zagęszczające.

Sposób użycia:

Nierozcieńczony środek za pomocą szmatki, gąbki lub szczotki nanieść na zanieczyszczone powierzchnie i pozostawić na 5 minut. Po tym czasie czyszczone

powierzchnie spłukać wodą.

Ważne wskazówki:

Środek wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Bordnet Gel nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na zasady (np.: aluminium, powierzchnie

malowane).

Osady wapnia można usunąć za pomocą środka Decalcit Super lub Special.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi.

Po połknięciu przepłukać usta, popić dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Rozlany środek spłukać dużą ilością wody.

Nie wylewać do zarybionych zbiorników wodnych. Nie wylewać do kanalizacji i wód powierzchniowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany, piasku lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0203/02/2001.