BayroShock

Środek w płynie do szokowej dezynfekcji na bazie aktywnego tlenu.

Zastosowanie:

BayroSchock jest szybkim w działaniu preparatem bakteriobójczym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym oraz niszczącym glony. BayroShock usuwa szybko

zmętnienie wody spowodowane wzrostem ilości zanieczyszczeń organicznych i rozrastaniem się glonów. BayroShock jest idealnym szokowym dezynfektantem przy

stosowaniu Bayroklar Duo Tab, lecz może być także używany przy stosowaniu innych środków opartych na aktywnym tlenie. Preparat powinien być stosowany

wyłącznie do szokowej dezynfekcji w połączeniu z innymi środkami do ciągłego uzdatniania wody opartymi na aktywnym tlenie.

Zalety:

  • Działa szybko i skutecznie.
  • Jest łatwy w dozowaniu.
  • Nie zawiera chloru i rozkłada się całkowicie uwalniając tlen.

Opis produktu:

Środek w postaci płynu do szokowej dezynfekcji zawierający nadtlenek wodoru o stężeniu 35 %.

Sposób użycia:

Odczyn wody powinien zawierać się w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Pierwsze dozowanie na początku sezonu: 1 l BayroShock na 10 m3 wody używając jednocześnie Bayroklar Duo Tab lub innego środka opartego na aktywnym tlenie.

Dezynfekcja szokowa: przy mętnej wodzie, widocznej obecności glonów, dużej ilości kąpiących się i przy wysokich temperaturach dozować 1 l na 10 m3 wody. Przy

dalszej obecności glonów lub mętnej wodzie zwiększyć ilość środka aż do podwojenia dawki.

Ważne wskazówki:

Dla lepszego wymieszania dozować przed dyszami wlotowymi najlepiej wieczorem po zakończeniu kąpieli. Dla uniknięcia rozchlapywania pojemnik trzymać tuż nad

powierzchnią wody. Rozlany środek posiada bardzo silne własności korozyjne. Nie zakręcać zbyt mocno, aby umożliwić odpowietrzanie.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R34 – wywołuje oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

S46 – po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Popić obficie wodą.

S49 – przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi. Rozlany środek spłukać dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji w postaci stężonej.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny, ale uwalniający tlen. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0205/01/2000.