Bayroklar Mini Pool Set

Środki oparte na aktywnym tlenie do uzdatniania wody w małych basenach i wannach SPA.

Bayroklar MP (1 komponent) + Bayroplus MP (2 komponent)

Zastosowanie:

Tabletki Bayroklar MP (1 komponent ) i płyn Bayroplus MP (2 komponent) przeznaczone są do uzdatniania wody metodą aktywnego tlenu. Bayroklar MP dezynfekuje w

szybki sposób wodę basenową, a Bayroplus MP wzmaga dezynfekujące działanie Bayroklar MP i zapobiega rozwojowi glonów.

Połączenie Bayroklar MP + Bayroplus MP jest od wielu lat synonimem wygodnej i skutecznej technologii uzdatniania wody bez użycia chloru.

Zalety:

Efekt synergiczny – obydwa składniki stosowane razem wzmacniają swoje działanie.

Pozwala uzyskać przyjemną wodę pozbawioną zapachu chloru oraz przyjazną dla włosów i skóry.

Doskonała jakość wody została potwierdzona badaniami dermatologicznymi.

Nie zawiera ciężkich metali, dlatego nadaje się również do basenów metalowych.

Rozpuszczają się szybko i całkowicie.

Środki niepieniące o obojętnej wartości pH.

Opis produktu:

Bayroklar MP – szybko rozpuszczające się tabletki zawierające nadtlenosiarczan potasu, wodorosiarczan potasu oraz siarczan potasu.

Bayroplus MP – stężony środek do zwalczania glonów w postaci płynu zawierający czwartorzędowe związki amonowe).

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4. Odczyn wody powinien być sprawdzany przed kąpielą za pomocą

testera pH & Bayroklar i ustawiony na optymalnym poziomie pH = 7,2 za pomocą środków pH-Minus lub pH – Plus.

Dozowanie w małym basenie – na 1 m3 (1 000 litrów) wody dodać 1 tabletkę Bayroklar MP i 5 ml Bayroplus MP (1 pełna nakrętka) co 5 dni.

Dozowanie w wannach – przed każdą kąpielą należy dodać jedną tabletkę Bayroklar MP i 20 ml Bayroplus MP (4 pełne nakrętki) na 1 000 l wody. Przy dużej

eksploatacji wanny należy podwoić dozowanie.

W celu skutecznej dezynfekcji wody zawartość środka Bayroklar zmierzona testerem nie powinna być niższa niż 5 mg/l.

Ważne wskazówki:

Dla uniknięcia powstawania odbarwień należy przed dozowaniem rozpuścić tabletki Bayroklar MP w plastykowym wiadrze lub dozować w dozowniku pływającym (boji).

Do większych basenów o pojemności powyżej 15 – 20 m3 zaleca się stosowanie środków Soft & Easy, Bayroklar Duo Tab lub BayroSoftswim.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Bayroklar MP

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S17 – nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S46 – po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Bayroplus MP

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S25 – unikać zanieczyszczaenia oczu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi związkami chemicznymi.

Rozlany środek Bayroplus MP zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny.

Nie wrzucać produktów do kanalizacji.

Bayroklar MP przechowywać w temperaturze poniżej 300C. Bayroplus MP w temperaturze poniżej 00C przybiera stałą lub lepką postać nie tracąc swojej

skuteczności.

Zagrożenia pożarowe:

W razie zapłonu gasić wodą lub mgłą wodną.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/03/98.