Adisan

Zasadowy środek w postaci proszku przeznaczony do czyszczenia obrzeży basenów oraz folii.

Zastosowanie:

Adisan umożliwia szybkie i łatwe usuwanie osadów brudu, tłuszczu i sadzy na obrzeżach i obejściach basenów, kabin natryskowych, sanitariatów i szatni. Środek

jest szczególnie przydatny do czyszczenia basenów wyłożonych folią.

Zalety:

  • Umożliwia w łatwy sposób usunięcie osadów brudu, tłuszczu i sadzy.
  • Ochrania czyszczone materiały.

Opis produktu:

Zasadowy środek czyszczący w postaci proszku i zawierający fosforany, krzemiany, węglany, niejonowe środki powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze.

Sposób użycia:

Czyszczenie ścian basenów: nanieść Adisan na mokrą szmatę lub gąbkę i zetrzeć zanieczyszczenia. Szmatę lub gąbkę często płukać w wiadrze z wodą i wyżymać.

Czyszczenia powierzchni: w zależności od stopnia zabrudzeń stosować Adisan nie rozpuszczony lub w postaci 10% roztworu (1 kg/10 l wody). Spryskać zwilżone

powierzchnie dna basenu, natrysków, sanitariatów, wyszorować i spłukać dobrze wodą.

Czyszczenie pustych basenów foliowych: spryskać środkiem Adisan zwilżone powierzchnie i wyszorować przy użyciu szczotki, a następnie spłukać dobrze wodą.

Użycie ciepłej wody znacznie ułatwia czyszczenie.

Czyszczenie pustego basenu foliowego – spryskać środkiem Adisan zwilżone powierzchnie i przy użyciu szczotki wyszorować basen, a następnie spłukać dokładnie

wodą. Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia.

Adisan w postaci 10% roztworu nadaje się też doskonale do czyszczenia wszelkiego rodzaju tkanin technicznych (folii), z których wykonane są przykrycia

basenów.

Ważne wskazówki:

Adisan nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasów. W celu usunięcia osadów wapnia zaleca się stosowanie produktu Decalcit

Super.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R34-wywołuje oparzenia.

R37-działa drażniąco na układ oddechowy.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S22-nie wdychać pyłu.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39-nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45-w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe, pokaż etykietę).

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie i spłukać dużą ilością wody. Środek usuwać do kanalizacji

tylko w postaci rozcieńczonej.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany, piasku lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0203/02/2001.