Adilon S

Kwaśny środek w postaci płynu z efektem bakteriostatycznym do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych.

Zastosowanie:

Adilon S umożliwia szybkie i łatwe usuwanie osadów brudu, tłuszczu, mocznika i rdzy w kabinach natryskowych, sanitariatach, szatniach i na obrzeżu basenu.

Można nim czyścić także powierzchnie drewniane (sauny).

Zalety:

  • Produkt biologicznie degradowany i nie zawierający kwasu solnego.
  • Działa delikatnie na czyszczone powierzchnie, zapobiega korozji.
  • Działa jednocześnie jako środek dezynfekcyjny, dezodorant i odświeżacz powietrza.
  • Nie pieni się i może być stosowany w odpornych na kwasy i zasady maszynach myjących.
  • Produkt mocno skoncentrowany i odpowiedni dla wysokociśnieniowych maszyn myjących.

Opis produktu:

Kwaśny aktywny środek czyszczący w postaci płynu zawierający 20% kwas fosforowy, alkohol, niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, substancji

zapachowe i pomocnicze. Biologicznie degradowany zgodnie z procedurami OECD i spełniający całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia:

Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu 1:50 do 1:10 (0,2 l – 1 l/10 l wody). Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia.

Nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Jeśli konieczne, to czyszczone powierzchnie wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.

Adilon S można nanieść ręcznie w postaci nie rozcieńczonej na odporne na kwasy powierzchnie, na których znajdują się stare i trudne do usunięcia osady brudu

i kamienia. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Ważne wskazówki:

Adilon S nie może być stosowany na powierzchniach nie odpornych na kwasy (aluminium, emalie, płytki ceramiczne nie odporne na kwasy).

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać.

Środek usuwać do kanalizacji tylko w postaci rozcieńczonej.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0235/01/2001