Adilon N

Obojętny środek czyszczący w postaci płynu do czyszczenia ogólnego i rozpuszczający tłuszcze.

Zastosowanie:

Adilon N umożliwia szybkie i łatwe usuwanie osadów brudu i tłuszczu na wszelkiego typu przedmiotach i powierzchniach, zwłaszcza wrażliwych na działanie

środków kwaśnych i zasadowych (aluminium, niektóre tworzywa sztuczne, marmur, powierzchnie lakierowane, szkło itp.)

Zalety:

  • Doskonale rozpuszcza stare osady brudu i tłuszczu.
  • Działa bardzo delikatnie na czyszczone powierzchnie.
  • Działa jednocześnie jako dezodorant.
  • Produkt mocno skoncentrowany.
  • Doskonale nadaje się do czyszczenia szyb okiennych.

Opis produktu:

Obojętny środek czyszczący w postaci płynu zawierający anionowe substancje powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki tłuszczu, substancje zapachowe i

pomocnicze. Biologicznie degradowany zgodnie z procedurami OECD i spełniający całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia:

W przypadku normalnych zanieczyszczeń Adilon N należy stosować w postaci roztworu 1:20 (0,5 l na 10 l wody). Przy bardzo dużych i starych zanieczyszczeniach

należy zastosować roztwór 1:10 (1 l na 10 l wody). Powierzchnie i przedmioty zmywać przy użyciu szmaty, gąbki lub szczotki. Spłukiwanie wodą po czyszczeniu

nie jest konieczne.

Do czyszczenia powierzchni szklanych wystarczy 1% roztwór – 0,1 l na 10 l wody.

Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia.

Ważne wskazówki:

Adilon N nie nadaje się usuwania osadów wapnia. Do tego celu zaleca się stosowanie produktu Decalcit Super.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie spożywać.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0500/05/97.